Embléma

BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft.

9463 SOPRONHORPÁCS, Fő út 70. 

Tel.: (99)365-513  Fax: (99)533-589

e-mail: betakutato@beta-kutato.hu

TörténetTevékenységK + F témákmunkatarsakCímlap


A BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása 


Fő kutatási terület: 
A cukorrépa, repce és egyéb szántóföldi növények termesztéstechnológiájának fejlesztése.  Tápanyag-ellátási vizsgálatok, és biotechnológiai kutatások
 
A termesztés technológiai fejlesztések célja:
 
A fajtákban rejlő genetikailag meghatározott termőképesség csak optimális környezeti tényezők (talaj, csapadék, napfény, hőmérséklet) és helyes agrotechnikai alkalmazása mellett realizálódik. 
 

 A kutatások céljai: 
1. A maximális hektáronkénti hozam elérése
(Minden agrotechnikai beavatkozásnak ezt a célt kell szolgálnia) 
- nagy termés 
- jó minőség (cukorrépa esetén magas cukortartalom, melaszképzők alacsony koncentrációja mellett)

 2. A termelés gazdaságossága 
(Minél kisebb, ráfordítással érjük el a maximális termést) 
- N-trágyázás optimalizálása 
- olcsóbb herbicid-kombinációk alkalmazása 
- olcsóbb fungicidek, fungicid-kombinációk alkalmazása 

 3. A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele 
(Az agrotechnikai beavatkozások minél kisebb mértékben terheljék a környezetet) 
- peszticid felhasználás csökkentése 
- herbicid-rezisztens fajták 
- "grammos" herbicid 
- drazséba juttatott inszekticidek 
- hosszú hatástartamú fungicidek 

 

 Eszközök és módszerek: 
- szántóföldi kisparcellás kísérletek 
- üvegházi tenyészedényes kísérletek 
- laborvizsgálatok: 
   - ELISA 
   - vírusdiagnosztika 
   - talaj- és növényvizsgálatok 
   - steril növénykórtani labor 
   - VENEMA-vizsgálatok 
   - technológiai minőség 

 

 Hazai együttműködések: 
- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 
- Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) 
- Egyetemek 
- Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálatok (NTSZ) 
- Növénynemesítő és agrokémiai vállalatok 

 

 Nemzetközi kapcsolatok: 
- Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen 
- Zuckerrübenforschung Tulln 
- USDA - ARS Fargo, Salinas 
- INRA Dijon 
- IIRB (Nemzetközi Cukorrépa Kutató Intézet) 

 

 Publikációk, kiadványok: 
- Részletes évi jelentés 
- Cukorrépa folyóirat 
- Cukorrépatermesztés főbb mutatói 
- Cukorrépa termesztés-technológiák
- Beta-füzetek
- Szakirodalmi figyelő
- Cikkek és előadások egyéb folyóiratokban és konferenciákon 

 

 Rendezvények: 
-Szántóföldi bemutatók, előadások és tanácskozások