Embléma


BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft.
9463 SOPRONHORPÁCS, Fő út 70.
 

Tel.: (99)365-513  Fax:(99)533-589

e-mail: betakutato@beta-kutato.hu

Aktuális

Fajták

AgrotechnikaTápanyagellátás

NövényvédelemÖntözésÖntözésÖntözésÖntözés


A CUKORRÉPA BETAKARÍTÁSAA cukorrépa betakarítása több munkaművelet összevonásából tevődik össze.
Így a gyökerek levéltelenítéséről, fejezéséről, esetlegesen a leveles répafej,vagy a répalevél begyűjtéséről,kiszedéséről, tisztításáról,kocsira rakásáról, vagy tartályba gyűjtéséről és onnan a szállító járműre, illetve a táblaszéli prizmába üritéséről,a táblaszéli utótisztításáról és rakodásáról
beszélhetünk. Ennek megfelelően egy- és kétmenetes betakarítási technológiák alakultak ki, amelyből a jelentősebb részarányt jelenleg az egymenetes betakarítási technológiák képviselik.

Az országban alkalmazott egymenetes cukorrépa-betakarító gépek vontatott-, vagy magajáró kivitelűek. Ezek mellett természetesen olyan traktorra kapcsolt gépkombinációkkal is találkozhatunk, amikor az erőgép mellső részére van felfüggesztve a levéltelenítő-fejezőszerkezet és az erőgép a répakiszedő-kocsirakó munkagépet vontatja. A magajáró gépek általában 6-soros, míg a traktorra kapcsolt és vontatott betakarítók 1-4-soros kivitelűek. A vontatott gépek gyűjtőtartályos kivitelűek (pl. Stoll V.202).

Gyűjtőtartályaik 8,8-10,0 m3-esek, ~ 5,5.7,0 t répabefogadó képességűek. A magajáró, egymenetes gépek között megkülönböztetünk: közvetlen átrakós (pl. Matrot-31), előtároló-tartályos (pl. Moreau Lectra 4005), illetve nagytartályos (ún. „bunkeres”) gépeket (pl. Holmer Terra DOS, Ropa euro Tiger; Kleine SF-10). A bunkeres gépek gyűjtőtartályai 12,5-40,0 m3-esek, s így egyszerre ~ 8-25 t répagyökér befogadására képesek.

A kétmenetes cukorrépa-betakarítás két változatban valósítható meg:a leveles répafej betakarítását mellőzve, és a leveles répafejet is betakarító technológiák formájában. A két technológia között alapvető különbség van a betakarítási munkaműveletek összevonásában is.

A leveles répafej betakarítását mellőző technológiákban a fejezést-kiszedést-rendrakást vonják össze egy menetbe és erre a célra magajáró (pl. Herriau AM-6), (illetve traktorra függesztett – ún. „adapteres” – (pl. Kleine KR-6 III.) gépeket alkalmaznak. Külön menetet képez a rendre rakott gyökerek felszedése, tisztítása és kocsira rakása, amelyre a vontatott rendfelszedő-kocsirakó munkagépek (pl. Herriau Super,  Kleine L-6) használhatók.

A leveles répafej begyűjtésénél az első menetben – magajáró vagy traktor vontatású gépekkel – történik a fejezés és a leveles répafej kocsira rakása (pl. BM-6B, 6-ORCS) míg a második menetben magajáró (KSZ-6V) gépek ássák ki a gyökereket a talajból, s szállító járműre juttatják azokat. Ezt a betakarítási technológiát – elsősorban szarvasmarha-állományunk nagymértékű csökkenése miatt – ma már csak néhány gazdaságban alkalmazzák (területi részesedése országosan 1-2 %), így a továbbiakban ezen gépek ismertetésétől eltekinthetünk.

A betakarított cukorrépa (másodlagos) tisztítása és rakodása az áttelepíthető (mobil) és a magajáró gépekkel valósítható meg. A helyhez kötött (de áttelepíthető) gépek fogadó garatjába különböző rakodó gépekkel lehet a répagyökereket bejuttatni és azok a tisztítás után kerülhetnek a szállító járműre. A magajáró tisztító-rakodó gépek felszedő-asztalukkal „hatolnak be” a gyökér halomba (a répa prizmába) és a gyökereket a megtisztítás után rakják a szállító járművekre. Ennek megfelelően egy alkalmazás-technikai problémával is találkozunk: ugyanis a mobil tisztító-rakodó gépeket egy bizonyos tömegű répa felszedése-tisztítása után át kell telepíteni, míg a magajáró cukorrépa tisztító-rakodók megfelelő szállítókapacitás – és természetesen a jól kialakított, nagy tömegű répaprizmák – esetén, folyamatosan dolgozhatnak.