Embléma

BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft.

9463 SOPRONHORPÁCS, Fő út 70. 

Tel.: (99)365-513  Fax: (99)533-589

e-mail: betakutato@beta-kutato.hu

AktuálisFajták

AgrotechnikaTápanyagellátás

NövényvédelemÖntözésbetakaritasprecfarmvissza


 A CUKORRÉPA TALAJMŰVELÉSE  

   A mélylazítás pozitív hatásai a cukorrépa-termesztésben  
A talajtömörödésre vonatkozó vizsgálataink igazolták, hogy ugyanazon   szántásos alapművelés esetén a mélylazításba részesített meliorált talaj  ellenállása kisebb volt a meliorálatlanhoz képest. A mérések során szoros összefüggést találtunk a penetrációs ellenállás és a talajnedvesség tömeg %-a között.Vizsgálataink bebizonyították, hogy a két különböző talajművelési módszer kihatott a terméseredmények alakulására is. A kevésbé tömörödött É-D vetésirányú meliorált tábla a magasabb digestio és a jobb minőségi paraméterek következtében összességében 129,3%-kal adott nagyobb cukortermést.Mivel felmérésünk során a meliorálatlan tábla egész talajszelvénye az erősen   tömődött tartományba esett, így egy mélyszántással kombinált lazítás eredményezné a legkedvezőbb talajállapotot.  
A művelõutas cukorrépa-termesztés tapasztalatai 
Megállapítást nyert, hogy a három művelősor átlagos terméseredménye az erős   kétoldali keréknyomás ellenére közel azonos volt a kísérlet átlagával, bár a   K-Ny-i vetésirányú meliorálatlan kezelésnél az egyes szegélysorok között erős szórást tapasztaltunk. Az erős szegélyhatás, ami főleg a déli fekvésű sorokon alakult ki 1,4 bevetetlen   művelősor termését kompenzálta. Tehát a bevetetlen művelőutak miatt csak   minimális terméskieséssel kell számolni humid viszonyok között. A művelőutak miatt kiesett minimális termést csökkenti továbbá az a tény, hogy a 823 m hosszú bevetetlen művelősorokon összesen 800 Ft vetőmag ármegtakarítást értünk el hektáronként. Növényhomogenitási vizsgálataink bizonyították az intenziv művelőutas cukorrépa-termesztés minőséget fokozó és a betakarítási veszteséget csökkentő voltát.